Algemene Voorwaarden Outdoor Week en Weekend

Algemene Voorwaarden Outdoor Week en Weekend

Algemene voorwaarden Outdoor Week en Weekend Outdoor Valley – Algemene Voorwaarden

 

De Outdoor Week en Weekend worden georganiseerd door Outdoor Valley.

—-

 1. Boekingen

Het boeken van een cursus of reis bij Outdoor Valley is mogelijk via het inschrijfformulier. Wanneer u een reis boekt gaat u akkoord met de, door ons opgestelde, onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de deelname aan de Outdoor Week en Weekend.

 1. Betalingen

2.1 Zodra wij het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, is je aanmelding definitief en ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestiging / factuur. Na ontvangst van de bevestiging / factuur dien je de aanbetaling van € 72,- per ommegaande over te maken op: Outdoor Valley, Hoeksekade 141, Bergschenhoek IBAN- NL43 RABO 0341181552 T.A.V. UW NAAM EN REISNAAM.

2.2. Uiterlijk zes weken voor aanvang van de cursus/reis dient de volledige reissom overgemaakt te zijn op: Outdoor Valley, Hoeksekade 141, Bergschenhoek IBAN- NL43 RABO 0341181552 T.A.V. UW NAAM EN REISNAAM.

2.3. Bij boeking binnen 6 weken vóór aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag ineens worden overgemaakt op: Outdoor Valley, Hoeksekade 141, Bergschenhoek IBAN- NL43 RABO 0341181552 T.A.V. UW NAAM EN REISNAAM. 

2.4. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is Outdoor Valley gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u.

U bent aansprakelijk voor alle schade die Outdoor Valley als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Outdoor Valley in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van de aanbetaling bij ontbinding meer dan 6 weken vóór de geplande aanvangsdatum van de Outdoor Week of Weekend en gelijk aan de totale kosten van de Outdoor week of Weekend bij ontbinding binnen 6 weken vóór aanvang van de Outdoor week of Weekend. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht.

 1. Deelname

3.1 Deelname geschiedt op eigen risico, om deze risico’s te dekken dien je een passende reisverzekering af te sluiten voor risicosporten.

3.2 Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren, moeten kunnen zwemmen en deelnemers dienen aanwijzingen van de instructeurs op te volgen.

3.3 Door akkoord te gaan met je aanmelding, verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden, tevens verklaar je gezond te zijn en er van bewust te zijn dat klimmen, mountainbiken, via feratta,  kajakken (in welke discipline dan ook), kanoën (in welke discipline dan ook), hotdoggen en raften onder de ‘risicosporten’ vallen.

 1. Validiteitverklaring

4.1 Alle deelnemers die bij Outdoor Valley deelnemen aan activiteiten zijn verzekerd voor blijvend letsel. Het is per 1 januari 2006 verplicht een validiteitverklaring in te vullen mocht je aanspraak willen maken op deze verzekering. De validiteitverklaring wordt tijdens aanvang van de cursus / reis ondertekend.

4.2 Bij groepen (groter dan 30 personen) mag de persoon die aanmeldt deze tekenen, er dient dan wel een namenlijst van deelnemers te worden ingeleverd.

4.3 Bij minderjarige deelnemers moeten ouders of voogd de validiteitverklaring mede ondertekenen. De minimale leeftijd voor klimmen, mountainbiken, via feratta, wildwaterkajakken, zeekajakken en brandingkajakken is 12 jaar. (minstens zwemdiploma A + B). De minimale leeftijd voor open kano varen en vlakwater kajakken is 8 jaar (minstens zwemdiploma A + B)

 1. Foto en beeldmateriaal

5.1 Het kan voorkomen, dat er tijdens de cursus of reis foto’s of beeldmateriaal wordt geschoten. Dit kan zijn voor promotionele doeleinden of voor de cursisten zelf. Outdoor Valley/Kanosport Zwalker behoudt het recht om te doen met dit materiaal wat zij wilt. Indien een cursist dit als niet prettig beschouwd, zullen wij daar rekening mee houden.

 1. Verzekeringen

 6.1 Je dient zelf voor een passende reisverzekering te zorgen, we raden ook aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor de activiteiten klimmen, mountainbiken, via feratta, wildwater kajakken en brandingkajakken is het verplicht dat de reisverzekering de voor u relevante risico sporten dekt.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Outdoor Valley en/of de medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade en/of lichamelijk letsel tijdens deelname aan een cursus.

7.2 De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.

7.3 Deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer zij door grove nalatigheid en/of opzet schade aanrichten aan het door Outdoor Valley/Kanosport Zwalker beschikbaar gestelde materiaal of het materiaal van derden.

7.4 De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelnemen aan de activiteiten zowel voor hem als voor derden, alsmede voor zijn zaken of zaken van derden, extra risico’s voor schade (letselschade, zaakschade en gevolgschade) inhoudt. De deelnemer neemt de gevolgen van deze extra risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.

 1. Wijziging door deelnemers

8.1 Een boeking kan alleen in overleg met Outdoor Valley gewijzigd worden.

 1. Annuleren door deelnemers

Bij annulering door de deelnemer zelf zijn de volgende bepalingen van toepassing:

9.1 Indien u wilt annuleren, dan kunt u dit zes weken voor aanvang van de cursus/reis doen. Wij berekenen dan (€ 72,-) van de reissom (uw aanbetaling). Bij annulering korter zes weken voor de cursus/reis berekenen wij u 100% van de reissom.

9.2 Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van de cursus / reis.

9.3 We raden je aan om de kosten van punt 9.1 en 9.2 terug te kunnen krijgen een annuleringsverzekering af te sluiten.

9.4 Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd. 

 1. Annuleren door Outdoor Valley

In geval dat Outdoor Valley de reis moet annuleren zijn de volgende bepalingen van toepassing:

10.1 Bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het verblijf, worden alle reeds betaalde bedragen gerestitueerd.

10.2 Bij annulering binnen 6 weken vóór aanvang van het verblijf, worden de kosten voor de huursom van de accommodatie afgetrokken van het te restitueren bedrag.

10.3 Bij onvoldoende inschrijvingen zijn wij in de gelegenheid om de cursus niet door te laten gaan. De deelnemers krijgen dan hun reissom geheel terug zonder het recht op schadevergoeding.

10.4 Activiteiten zijn altijd afhankelijk van de weersomstandigheden. Mochten er zich extreme omstandigheden voordoen, dan kan het oorspronkelijke programma aangepast worden. De lesgever zal altijd een alternatief programma voorstellen aan de groep, wat redelijkerwijs past binnen de mogelijkheden van de deelnemers en aard van de activiteit.

10.5 De instructeur bepaald keuzes die gemaakt worden tijdens de cursus / reis. Indien de instructeur besluit om niet verder te gaan met de cursus en/of een vaar/traject -dag, dan dient zijn beslissing te worden gerespecteerd en gevolgd.

 1. Bevestiging en reisinformatie

11.1 Na dat je, je aangemeld hebt, krijg je eenmalig een bevestiging. Ongeveer 1 á 2 weken voor aanvang van de cursus zullen de cursisten alle benodigde informatie over de cursus in hun per mail ontvangen.

11.2 Geen bevestiging ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Zorg ervoor dat clubs@outdoorvalley.nl  niet in uw ongewenste mailbox staat of door een filter tegengehouden wordt. Algemene informatie Outdoor Valley Hoeksekade 141 2661 JL Bergschenhoek Mail: clubs@outdoorvalley.nl Tel: 010-5298831