Pauzeren abonnement

Pauzeren abonnement

Met dit formulier kan je je abonnement voor Outdoor Valley Sports pauzeren.

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Geslacht
ManVrouw

Geboortedatum

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Geef aan voor welke club je een abonnement wilt pauzeren:

Ik pauzeer bij deze mijn abonnement bij Outdoor Valley per*:

* dit kan niet met terugwerkende kracht.

Ik pauzeer mijn abonnement tot:

Voeg hier een scan van de doktersverklaring toe (verplicht)

Ja, Ik ga bevestig bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en pauzeer mijn contract voor de periode die ik heb aangegeven